RE-ORG Belgium

Towards a museum storage reorganization network:

You are not alone!New Timeline !RE-ORG Belgium : the movie !CURSUSINFORMATIE EN CRITERIA VOOR INSCHRIJVING


NR

APPLICANT

PARTNER-MUSEUM

1

Nationaal Tabaksmuseum - Wervik

Katrijn Decuypere, Daisy Lapeire

 

Bakkerijmuseum - Veurne

Liesbeth Inghelram

2

Musée du CPAS (Centre Public d’Action Sociale) -  Bruxelles

Aurélie Noirhomme, Anne-Sophie Hanse 

 

Hôpital Notre-Dame à la Rose – Lessines

Elise Bocquet

3

Groeningemuseum (Prentenkabinet)  - Brugge

Nadia Vangampelaere, Steven Kersse

 

Bakkerijmuseum - Veurne

Liesbeth Inghelram

4

M HKA – Museum van Hedendaagse Kunst  Antwerpen

Jurgen Addiers, Christine Lambrechts

 

Jenevermuseum - Hasselt

Joanie Dehullu

5

Turnhoutse Route voor Archief en Musea (Tram 41) - Turnhout

Karlien De Voecht, Patrick Meir 

 

FotoMuseum Provincie Antwerpen

Sofie Meuwes, Lander Venneygen, Ann Deckers

6

KLM-MRA - Musée Royal d’Armée et d’Histoire Militaire – Bruxelles

Elke Otten,  Bernard Gilles

 

RAVERSYDE – Provincie West-Vlaanderen

Katleen Ribbens 

7

Musée de Beaux-Arts De Liège

Audrey Jeghers , Carmen Genten 

 

Ecomusée du Bois-du-Luc, Houdeng

Isabelle Sirjacobs

8

KMKG – MRAH – Brussel

Linda Wullus, Marleen Francis

Erasmusmuseum - Brussel

Céline Bultreys


Looptijd volledige cursus: oktober 2015 tot juli 2017

Data workshop: 12 tot 23 oktober 2015

Locatie workshop: Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) te Brussel

Taal van de workshop: Engels (alle documentatie zal beschikbaar zijn in het Engels en in het Frans)

Deadline voor kandidaatstelling: 17 juli 2015

Aankondiging van selectie: omstreeks 21 augustus 2015

Organisatoren: KIK , ICCROM

Werkwijze: workshop, e-learning, studiedag, face-to-face overleg/ontmoetingen, tussentijdse plaatsbezoeken, regionaal & (inter)nationaal netwerk

Hoofddocent: Gaël de Guichen (Adviseur van de Directeur-Generaal van ICCROM)

Hulpdocenten: Veljko Dzikic (Central Institute for Conservation (CIK), Belgrado), Marjolijn Debulpaep (KIK), Caroline Meert (KIK), Dahlia Mees (KIK), Griet Kockelkoren (KIK), Jürgen Vanhoutte (FARO), Veerle Meul (Provincie Antwerpen), Géraldine Jaffré (Federatie Wallonië-Brussel Cultuur), Linda Wullus (Verantwoordelijke collectie Europese Volkskunde, KMKG).

Registratiekost: 600€ per museumteam (twee deelnemers). Indien de reorganisatie van uw depotruimte is voltooid en positief wordt geëvalueerd door de organisatoren en ICCROM, en dit binnen de voorziene looptijd (voor eind april 2016), zal het museum 200€ teruggestort krijgen.

Waarom RE-ORG ?

Het beheer van het depot is een van de grote uitdagingen voor musea. Door overvolle depots en slechte bewaaromstandigheden zijn 60% van de collecties wereldwijd bedreigd (ICCROM Survey 2010). Hierdoor kunnen musea de bescherming van hun collecties niet verzekeren. Als het depot niet goed georganiseerd is, zijn collecties niet langer toegankelijk. De waarde en het potentieel gebruik van de collectie, ten bate van het publiek, wordt dus bedreigd.

Om de vele kleine en middelgrote musea die hiermee kampen te ondersteunen, creëerde het International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM) in samenwerking met UNESCO de “step-by-step“ methodologie RE-ORG.

De focus ligt niet op het plannen en bouwen van nieuwe depots, maar op verbeteringen aan de bestaande ruimtes.

RE-ORG tracht om een nieuwe generatie van actoren in de reorganisatie van depotruimtes te vormen, te inspireren en met elkaar in contact te brengen.

De methode werd reeds in meerdere landen ter wereld met succes toegepast, waardoor ze verder ontwikkeld werd vanuit praktijkervaringen op het terrein. Ze werd toegepast in India op de etnografische collecties te New Delhi in het Indira Ghandi National Centre for Arts (2011) en in het National Museum for Arts and Crafts (2012), op collecties van hedendaagse kunst in Argentinië en op archeologische verzamelingen in Irak (2012).

Het Canadian Conservation Institute CCI gebruikt de RE-ORG methodologie reeds sinds 2012 in zijn workshops over de reorganisatie van depotruimtes. Het Servische Central Institute for Conservation (CIK) te Belgrado werkt dit jaar eveneens aan een RE-ORG-traject, net zoals China.

De methode is beschikbaar op het internet in drie talen: Frans, Engels en Spaans (http://www.re-org.info/ ).

Waarom RE-ORG Belgium?

Sinds 2013 is het ICCROM op zoek naar partners om het programma op een nationale of subregionale schaal te ontwikkelen. In deze context werd het KIK voor België als coördinator voor het pilootproject aangesteld. De eerste editie van RE-ORG Belgium zal plaatsvinden in Brussel op het KIK en in de KMKG, en komt tot stand in samenwerking met FARO. De deelname zal beperkt worden tot musea uit België en Luxemburg.

Het doel is om op een nationaal en subregionaal niveau zeven teams van twee RE-ORG experten (14 personen dus!) samen te stellen die in staat zijn om:

- met succes een depot te reorganiseren aan de hand van de RE-ORG methode

- de staat van andere museumdepots te analyseren en nieuwe actieplannen voor te bereiden en te implementeren

- andere professionals op te leiden en aanbevelingen te doen voor externe instellingen

- verschillende doelgroepen te sensibiliseren (pers, beleidsmensen,…) voor de problemen van depotcollecties op een institutioneel, lokaal en nationaal niveau

In het kader van deze elf maanden durende opleiding zullen de 14 toekomstige RE-ORG experten werken aan de reorganisatie van hun eigen depotruimte. Zeven musea zullen geselecteerd worden:

- 2 musea uit Vlaanderen

- 2 musea uit Wallonië

- 2 musea uit Brussel

- 1 museum in Luxemburg.

Al deze musea zullen op hun beurt in een volgende fase nog een ander museum begeleiden in deze methodiek. De resultaten en kennis van deze methode worden in de deelnemende musea niet enkel in huis achter gesloten deuren toegepast, we willen de kennis zo breed mogelijk verspreiden.

Werkwijze

FASE 1: Workshop + reorganisatie thuisdepot + studiedag

Tijdens de twee weken durende workshop zal je vertrouwd geraken met de RE-ORG methodologie. In een reële museumcontext in de KMKG zal je in teamverband alle stappen doorlopen en in de praktijk toepassen: van de voorbereiding en het opmaken van het verslag over de toestand van de depotruimtes tot aan de planning en effectieve uitvoering van het reorganisatieproject. Je zal hierbij rekening houden met het gebouw en de ruimtes, het type collectie en hun kwetsbaarheid, de aanwezige depotinrichting en de procedures m.b.t. collectiemanagement. Er zal ook aandacht worden besteedt aan de manier waarop ideeën en resultaten gecommuniceerd dienen te worden.

25% van de workshop bestaat uit lezingen en oefeningen. Daarnaast wordt de methode vooral aangeleerd via praktijk waarbij het case-study depot daadwerkelijk gereorganiseerd zal worden. Er zal speciale aandacht uitgaan naar teamwerking en communicatievaardigheden.

Gedurende 6 maanden na de workshop zal je de methode toepassen in je eigen museum met een volledig gereorganiseerd eigen depot als resultaat! Na een positieve evaluatie door de organisatoren en ICCROM ontvang je een RE-ORG certificaat!

Als je museum wordt geselecteerd zal je voor de looptijd van de cursus kunnen genieten van begeleiding door de organisatoren en door de andere deelnemers in de vorm van een combinatie van persoonlijke interactie (workshop), online vorming en eventueel plaatsbezoeken.

Groepen van andere landen zullen simultaan werken met de Belgische groep (zo is er in Canada bijvoorbeeld een groep die wordt begeleid door CCI, in Servië startte vorig jaar een groep onder leiding van het CIK).

Al deze kennis en ervaring zal vervolgens gedeeld worden tijdens een internationale studiedag in juni 2016.

FASE 2: Jouw begeleiding van een partnermuseum ! POSTPONED TO MID-2018 !

Na de reorganisatie van je eigen depot bezit je voldoende kennis om een zelf gekozen of toegewezen partnermuseum op weg te helpen en te ondersteunen. Het doel hiervan is om de methodologie niet alleen in theorie maar in de praktijk breed te verspreiden doorheen Belgiumland.


Tijdslijn

Beschrijving van het traject en de hieraan verbonden evenementen:

Looptijd van de volledige cursus :

oktober 2015 tot juli 2017

VOORTRAJECT

Deadline voor de kandidaatstelling:

17 juli 2015

Selectie van de deelnemende musea

omstreeks 21 augustus 2015

FASE 1: workshop + reorganisatie thuisdepot + studiedag

Afsluitende receptie voor de deelnemers, museumdirecteurs en betrokken overheden:

vrijdag 23 oktober van 15:00 tot 17:00

Workshop voor de deelnemers :

12 tot 23 oktober 2015

Reorganisatie van de thuisdepots:

26 oktober 2015 tot 1 september 2016

Evaluatie van deze reorganisaties tegen:

20 september 2016

“RE-ORG Belgium” studiedag en receptie: presentaties van alle case-studies door de deelnemers; internationale getuigenissen door andere RE-ORG-ers (ICCROM, CCI, Servië,…)
Uitreiking RE-ORG certificaat

28 tot 29 september 2016: International Seminar "Reconnecting with Collections in Storage - Sharing Results: Field projects, Training, Communication", Brussel KMKG)

FASE 2: partnermuseum helpen ! POSTPONED TO MID-2018 !

Na de reorganisatie van hun eigen depot begeleiden de deelnemers dit proces bij een partnermuseum :

van oktober 2016 tot juli 2017

Eindevaluatie:

zomer 2017

Einde RE-ORG Belgium en afsluitende receptie:

september 2017 April 2018

Wie kan zich kandidaat stellen?

 • Werk je in een museum dat nood heeft aan een reorganisatieproject voor een depotruimte?
 • Bent u directeur, conservator-restaurateur, collectiebeheerder, depotbeheerder of -technicus, behoudsmedewerker, curator, registrator of archivaris, en is er een andere medewerker in je instelling die samen met jou kan deelnemen?
 • Wil je een ondersteunende rol spelen binnen het regionale of provinciale museumnetwerk door de kennis en expertise die je aan de hand van deze vorming zal verwerven te delen?

Als je JA antwoordde op al de bovenstaande vragen, kan je in aanmerking komen voor deze cursus. De volledige selectiecriteria vind je hieronder.

Selectiecriteria

Voor deze vorming zijn het musea – geen individuen – die zich kandidaat moeten stellen (download het inschrijvingsformulier).

Uw museum moet:

 • Publiekswerking hebben;
 • Minstens het equivalent van twee voltijds betaalde professionele medewerkers tewerkstellen, waarvan er één verantwoordelijk moet zijn voor collectiezorg;
 • Het vrijmaken van 2 dagen / week per aangewezen medewerker tijdens de reorganisatie van uw depot (= tijdens de zes maand durende periode van fase 1);
 • Een beleid hebben voor de sleutelfuncties (bv. aankoop, conservatie, onderzoek, informatiebeheer van collecties, tentoonstellingen en educatie);
 • Een lopend drie- tot vijfjarig beleidsplan hebben;
 • Op significante wijze betrokken zijn bij uw regionaal museumnetwerk en bereid zijn om andere instellingen te adviseren bij de lopende reorganisatie van hun depotruimtes;
 • Op succesvolle wijze een kleinere partnerinstelling identificeren aan wie uw museum in de loop van de opleiding basisbegeleiding zal bieden bij het reorganiseren van haar depot (zie “werkwijze” van de cursus);
 • Bereid zijn om het project te documenteren en de resultaten te delen met de professionele gemeenschap (lezing, publicatie,…);
 • Bereid zijn om na afloop een sensibiliseringscampagne te organiseren voor het publiek (in beeld brengen van de depotruimte(s), mediagerelateerde activiteiten, etc.) en samen te werken met het KIK, ICCROM en FARO om dit initiatief in de verf te zetten in communicatie of activiteiten op sociale media;
 • Expliciet de steun krijgen van uw directie om twee medewerkers te laten deelnemen aan de cursus (download de onderstaande template: engagementsverklaring).

Mogelijke uitzondering voor Vlaanderen:

Hier is een tweede optie mogelijk. In het geval dat je geen twee medewerkers uit de eigen instelling kan engageren, mag je opteren om naast de medewerker uit je eigen instelling de provinciale depotconsulent te laten deelnemen. Deze depotconsulent dient dan alle taken die door de tweede medewerker zouden uitgevoerd worden, op zich te nemen. In dit geval moet je naast de engagementsverklaring van je museumdirectie ook een engagementsverklaring indienen van je provinciale depotconsulent.

Als je niet wordt geselecteerd, zullen de organisatoren trachten om je in contact te brengen met een geselecteerd museum dat jou en de reorganisatie van jouw museumdepot in de tweede fase van het project zal begeleiden.Vragen?

Contacteer de organisatoren (Marjolijn Debulpaep en Griet Kockelkoren): marjolijn.debulpaep@kikirpa.be

Stel je nu kandidaat!

Download het inschrijvingsformulier
Inschrijvingsformulier RE-ORG Belgium

Download de template voor de engagementsverklaring (letter of support)
Engagementsverklaring RE-ORG Belgium

Download het RE-ORG zelf-evaluatieformulier
Tool : self evaluation (EN)

Bij moeilijkheden om het RE-ORG zelfevaluatieformulier in PDF in te vullen: print in kleur, vul handmatig in, scan in kleur en stuur de scan op.

Stuur uw ingevulde inschrijving en alle bijlagen (via WeTransfer) naar:

marjolijn.debulpaep@kikirpa.be