Praktisch

Tijdslijn

Beschrijving van het traject en de hieraan verbonden evenementen:

Looptijd van de volledige cursus :

oktober 2015 tot juli 2017

VOORTRAJECT

Deadline voor de kandidaatstelling:

17 juli 2015

Selectie van de deelnemende musea

omstreeks 21 augustus 2015

FASE 1: workshop + reorganisatie thuisdepot + studiedag

Afsluitende receptie voor de deelnemers, museumdirecteurs en betrokken overheden:

vrijdag 23 oktober van 15:00 tot 17:00

Workshop voor de deelnemers :

12 tot 23 oktober 2015

Reorganisatie van de thuisdepots:

26 oktober 2015 tot 1 september 2016

Evaluatie van deze reorganisaties tegen:

20 september 2016

“RE-ORG Belgium” studiedag en receptie: presentaties van alle case-studies door de deelnemers; internationale getuigenissen door andere RE-ORG-ers (ICCROM, CCI, Servië,…)
Uitreiking RE-ORG certificaat

28 tot 29 september 2016: International Seminar "Reconnecting with Collections in Storage - Sharing Results: Field projects, Training, Communication", Brussel KMKG)

FASE 2: partnermuseum helpen ! POSTPONED TO MID-2018 !

Na de reorganisatie van hun eigen depot begeleiden de deelnemers dit proces bij een partnermuseum :

van oktober 2016 tot juli 2017

Eindevaluatie:

zomer 2017

Einde RE-ORG Belgium en afsluitende receptie:

september 2017 april 2018
Stel je nu kandidaat!

Download het inschrijvingsformulier
Inschrijvingsformulier RE-ORG Belgium

Download de template voor de engagementsverklaring (letter of support)
Engagementsverklaring RE-ORG Belgium

Download het RE-ORG zelf-evaluatieformulier
Tool : self evaluation (EN)

Stuur uw ingevulde inschrijving en alle bijlagen (via WeTransfer) naar:

marjolijn.debulpaep@kikirpa.be