Internationaal Symposium Paul Coremans

Een Belgische “Monuments Man” en zijn impact op de bescherming van cultureel erfgoed wereldwijd

15-17 juni 2015

Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) organiseerde dit internationaal symposium ter ere van zijn oprichter en eerste directeur Paul Coremans (1908-1965). Vijftig jaar na zijn overlijden, was het een unieke gelegenheid om terug te blikken op zijn bijzondere carrière. De impact van zijn innovatieve gedachten en visie rond de conservatie en restauratie van kunstwerken is op zowel nationaal als internationaal vlak van enorm belang geweest. Zijn standpunten, gedachten en realisaties kwamen tijdens de internationale conferentie uitgebreid aan bod.

Dit symposium focuste op de problematiek rond de conservatie van kunstwerken in musea, kunstvervalsing, de bescherming van het kunsterfgoed tegen klimatologische omstandigheden of destructie in oorlogstijd, het statuut en de rol van de restaurateur, het belang van de fotografische documentatie en van het natuurwetenschappelijk en interdisciplinair onderzoek van kunstwerken – steeds met Paul Coremans als sleutelfiguur.

Het KIK dankt alle sprekers voor hun enthousiaste bijdragen !


Wetenschappelijk comité:

Christina Ceulemans
Marie-Christine Claes
Marjolijn Debulpaep
Hilde De Clercq
Dominique Deneffe
Hélène Dubois
Dominique Vanwijnsberghe